802 There is a river (201)


Info

802 There is a river (201)
German:

Czech:
Vím o řece
Vím o řece, o Svaté řece, která proudí do mého srdce Chodívám k té řece, čekat na svého Milovaného
... a ta řeka proudí do mého srdce
A Krišna přichází a hraje na svoji flétnu
Na březích té svaté řeky
... a ta řeka proudí do mého srdce
Óm Namó Bhagavaté Vasudévája

Meta

802 There is a river (201)

Category: Other
Posted On: February 17th, 2019
Last Edit: September 25th, 2019
New Number: 802
Old Number: 201
Comments: No Comments


Changes

no further information

Lyrics

802 There is a river (201)

There is a river a holy river and it flows inside my heart
And I go to that river there to wait for my Beloved
And it flows inside my heart
And Krishna comes and plays his flute on the banks of that holy river
And it flows inside my heart
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Chords

802 There is a river (201)
There is a river

Bhajan Training

802 There is a river (201)
not available

Audio

802 There is a river (201)
not available

Video

802 There is a river (201)
not available

Explanations

802 There is a river
not available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *